Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Rámcová dohoda na širokú škálu technických prác a štúdií súvisiacich so správou ...
Obstarávateľ:
European Investment Bank (EIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
03/06/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
20/10/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
T5
Multi-techniky
Cieľom podľa rámcovej dohody je vykonať projekty týkajúce sa multidisciplinárny prác.
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka