Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Služby riadenia pošty a distribúcie.
Obstarávateľ:
European Investment Bank (EIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
28/06/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
10/08/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
1
Služba internej pošty a distribúcie
Časť 1 – služby riadenia internej pošty a distribúcie pozostávajú z týchto prevádzkových činností: činnosť 1.1 – služby distribúcie internej pošty; činnosť 1.2 – služby centrálneho poštového oddelenia; činnosť 1.3 – podpora v oblasti dokumentácie a publikácií; činnosť 1.4 – služby digitálneho poštového oddelenia (možnosť). V zmluvných podmienkach je uvedený dôkladný opis požiadaviek služieb, ako aj v súčasnosti existujúcich služieb.
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka