Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Rámcový štatistický prieskum o využití pôdy/zeme (LUCAS) na rok 2018 – agro-ekol...
Obstarávateľ:
European Commission, DG EUROSTAT
Dátum zverejnenia v TED-e:
29/06/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
23/07/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
9
LUCAS 2018 – kompletný prieskum vegetácie
Keďže modul prieskumu LUCAS v oblasti pastvín predstavuje nový vývoj, je potrebné posúdiť kvalitu údajov získaných počas realizácie modulu prieskumu LUCAS v oblasti pastvín prostredníctvom kompletného prieskumu vegetácie, ktorý vykonajú odborníci na pastviny. Toto posúdenie sa uskutoční súbežne s prieskumom LUCAS 2018 na podvzorke miest, v ktorých sa posúdenie pastvín v rámci prieskumu LUCAS uskutoční krátko po tom, ako prieskumník v rámci prieskumu LUCAS posúdi dané miesto prieskumu LUCAS. Predpokladá sa, že odborník na pastviny navštívi v priemere 3 miesta za deň, keďže vzdialenosť medzi jednotlivými oblasťami môže byť dôležitá. Celkový počet miest pastvín, z ktorých sa odoberie vzorka, je 747.
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka