Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytnutie pracovníkov recepcie a strážnych služieb pre Európsky parlament v Št...
Obstarávateľ:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Dátum zverejnenia v TED-e:
25/07/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
28/09/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
1
Poskytnutie pracovníkov recepcie a zabezpečenie kancelárskych služieb pre Parlamentárium v Štrasburgu
Pre časť 1: inauguráciou nového Parlamentária v Štrasburgu budú navrhované návštevy atraktívnejšie a významne sa zvýši počet návštevníkov. V rámci tejto výzvy na súťaž hľadá Informačná kancelária Európskeho parlamentu v Štrasburgu dodávateľa, ktorí bude zodpovedný za nábor pracovníkov recepcie a pracovníka sekretariátu: — 2 stáli zamestnanci, ktorí sa môžu rozšíriť až na 5 pracovníkov recepcie v závislosti od harmonogramu zaregistrovaných návštevníkov, — a 1 pracovník sekretariátu, ktorý bude zodpovedný najmä za riadenie harmonogramu návštev.
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka