Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Vývoj, údržba a používateľská podpora aplikácie (AMS I), rozdelené na 2 časti.
Obstarávateľ:
European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
11/08/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
22/09/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
1
Poskytovanie služieb v oblasti vývoja a údržby informačných systémov
Služby vývoja a údržby aplikácie. Pozri aj internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka