Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Preskúmania metód nevyužívajúcich zvieratá, používaných v biomedicínskom výskume...
Obstarávateľ:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
11/08/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
18/09/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
3
Preskúmania metód nevyužívajúcich zvieratá, používaných v biomedicínskom výskume v oblasti kardiovaskulárnych ochorení
Dodávateľ poskytne súbor nových modelov a metód nevyužívajúcich zvieratá, ktoré sa môžu používať v rámci základného a aplikovaného výskumu, s informáciami o stave ich vývoja a aplikáciách v oblasti kardiovaskulárnych ochorení.
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka