Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Medzinárodné bezpečnostné služby.
Obstarávateľ:
European Investment Bank (EIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
31/08/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
06/10/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
1
Zámorské informácie a spravodajstvo
Časť 1 sa týka poskytnutia globálnych bezpečnostných a lekárskych informácií na podporu činností zákazníka v zahraničí a poskytnutia individuálnych štúdií o akejkoľvek záležitosti rozvojového alebo súčasného bezpečnostného a lekárskeho záujmu.
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka