Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poistenie ľudských zdrojov a zdravotná pomoc pre skupinu EIB.
Obstarávateľ:
European Investment Bank (EIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
08/09/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
10/10/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
3
Zdravotná pomoc a repatriácia pre zamestnancov a ich príslušníkov
Služby pozostávajú zo zdravotného návodu, lekárskej pomoci a organizovania repatriácie vo všetkých situáciách, okrem prípadu zamestnanca a/alebo jeho rodinného príslušníka, ktorý je na misii pre skupinu EIB.
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka