Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Technická pomoc v oblasti ľudských zdrojov a služby jazykového vzdelávania.
Obstarávateľ:
Agency for Support for BEREC (BEREC Office)
Dátum zverejnenia v TED-e:
14/11/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
14/12/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
1
Technická pomoc v oblasti ľudských zdrojov
Technická pomoc v oblasti ľudských zdrojov vrátane príslušnej dodatočnej administratívnej pomoci v súvislosti s činnosťami týkajúcimi sa ľudských zdrojov Úradu BEREC v záujme splnenia ročných a viacročných cieľov.
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka