Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Dodávka štatistických služieb týkajúcich sa parity kúpnej sily (PPP) pre kapitál...
Obstarávateľ:
European Commission, DG EUROSTAT
Dátum zverejnenia v TED-e:
27/03/2014
Lehota na predkladanie ponúk:
23/05/2014
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
2
Koordinácia cenového prieskumu parity kúpnej sily 2015 a 2016 v oblasti stavebníctva
Táto časť sa týka prieskumov, ktoré sa majú vykonať v rokoch 2015 a 2016. Práca zahŕňa prieskumy vo všetkých 37 zúčastnených krajinách.
Nie je k dispozícii