Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poradenské služby pre environmentálny, klimatický a sociálny sektor
Obstarávateľ:
European Investment Bank (EIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
07/02/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
23/07/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
2
Opatrenia na ochranu klímy
Časť 2 – opatrenia na ochranu klímy: 1) financovanie opatrení na ochranu klímy s významným dosahom; 2) overenie rizík súvisiacich so zmenou klímy a financovanie adaptácie; 3) zohľadnenie problematiky klímy; 4) ocenenie klimatických rizík.
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka