Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Ekologický rast a obehové hospodárstvo – podpora činností pre zapojenie zúčastne...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Dátum zverejnenia v TED-e:
13/02/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
26/03/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
1
Analytické služby a služby nepretržitej podpory pre zapojenie zúčastnených strán
Časť 1 bude zahŕňať analytické služby a služby nepretržitej podpory pre zapojenie zúčastnených strán. Úlohy patriace do časti 1 budú mať analytický a dlhodobý charakter. Opatrenia si môžu vyžadovať výskum, analýzu politík a/alebo koordináciu rôznych opatrení týkajúcich sa zapojenia zúčastnených strán počas určitého časového obdobia. Cieľom je neustále zvyšovať a budovať zapojenie zúčastnených strán.
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka