Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Ekologický rast a obehové hospodárstvo – podpora činností pre zapojenie zúčastne...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Dátum zverejnenia v TED-e:
13/02/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
26/03/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
2
Ad-hoc činnosti pre zapojenie zúčastnených strán a súbor nástrojov pre zapojenie zúčastnených strán
Časť 2 bude zahŕňať ad-hoc činnosti pre zapojenie zúčastnených strán a súbor nástrojov pre zapojenie zúčastnených strán. Úlohy patriace do časti 2 budú zahŕňať ad-hoc alebo krátkodobé podporné služby, ako napríklad organizovanie podujatí, vývoj a zavádzanie celého radu nástrojov pre zapojenie zúčastnených strán a osvetové činnosti.
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka