Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Medzinárodné asistenčné pracoviská (helpdesk) pre MSP v oblasti duševného vlastn...
Obstarávateľ:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Dátum zverejnenia v TED-e:
10/03/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
23/04/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
2
Asistenčné pracovisko v oblasti práv duševného vlastníctva v juhovýchodnej Ázii
Ide o výzvu na predkladanie ponúk vo forme verejnej súťaže s cieľom uzavrieť 3 zmluvy o poskytovaní služieb. Každá zmluva o poskytovaní služieb bude zahŕňať činnosť medzinárodných asistenčných pracovísk pre duševné vlastníctvo (IP) s ohľadom na určitú geografickú oblasť, a to: Časť 1: asistenčné pracovisko v oblasti práv duševného vlastníctva v Číne. Časť 2: asistenčné pracovisko v oblasti práv duševného vlastníctva v juhovýchodnej Ázii. Časť 3: asistenčné pracovisko v oblasti práv duševného vlastníctva v Latinskej Amerike. Všeobecným cieľom časti 2 – asistenčné pracovisko v oblasti duševného vlastníctva v juhovýchodnej Ázii – je prispieť k internacionalizácii MSP v EÚ prostredníctvom poskytnutia odborného poradenstva o tom, ako chrániť a presadiť svoje duševné vlastníctvo v juhovýchodnej Ázii alebo v súvislosti s touto oblasťou. Služby asistenčného pracoviska v oblasti duševného vlastníctva v juhovýchodnej Ázii sa zamerajú na zlepšenie riadenia a ochrany duševného vlastníctva a na zvýšenie informovanosti o tejto téme pre malé a stredné podniky EÚ, ktoré pôsobia alebo majú v úmysle pôsobiť v Bruneji, na Filipínach, v Indonézii, Kambodži, Laose, Malajzii, Mjanmarsku, Singapure, Thajsku a vo Vietname. Úlohy, ktoré má dodávateľ vykonať, sú podrobnejšie uvedené v špecifikáciách obstarávania v oddiele 1.
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka