Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Služby leteckej kontroly pre pohraničnú a pobrežnú stráž
Obstarávateľ:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Dátum zverejnenia v TED-e:
20/03/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
16/05/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
3
Letecká kontrola námorného priestoru na strednú vzdialenosť – zdieľanie údajov prostredníctvom portálu Remote Mission
Dodávateľ poskytne verejnému obstarávateľovi kontrolné lety na strednú vzdialenosť vo vopred určenej oblasti nasadenia služieb a v stanovenom časovom rámci. Táto služba môže podporovať činnosti kontroly aj v medzinárodných vodách do vzdialenosti 200 námorných míľ od domovského letiska. Účelom kontroly je nahlásiť objekty a udalosti tvoriace predmet záujmu koordinačnému centru, ktoré určí verejný obstarávateľ. Oblasť nasadenia služieb, časový rámec a objekty/udalosti tvoriace predmet záujmu budú určené vopred v každej osobitnej zmluve. Tieto služby sa môžu poskytovať len pomocou strojov s pevnými krídlami.
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka