Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Služby telefónnej komunikácie
Obstarávateľ:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Dátum zverejnenia v TED-e:
02/06/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
17/07/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
A
Mobilné telefónne služby
Mobilné telefónne služby.
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka