Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Služby monitorovania krajiny – charakteristiky krajinnej pokrývky s vysokým rozl...
Obstarávateľ:
European Environment Agency (EEA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
17/07/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
02/10/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
1
Nepriepustné plochy 2018, zmeny nepriepustných plôch 2015 – 2018 a zástavba 2018
Táto časť zahŕňa tvorbu 3 hlavných produktov:1) pokračovanie existujúcich produktov týkajúcich sa stavu nepriepustných plôch pre referenčný rok 2018, ale s nárastom priestorového rozlíšenia z 20 m na (v súčasnosti) 10 m;2) pokračovanie existujúcich produktov týkajúcich sa zmien nepriepustných plôch pre roky 2015 – 2018 (pri 20 m) a3) stavová vrstva komponentu zástavby pre rok 2018 pri priestorovom rozlíšení 10 m.Vrstva s vysokým rozlíšením týkajúca sa nepriepustných plôch je poskytovaná v najdlhšej existujúcej časovej sérii spomedzi všetkých vrstiev s vysokým rozlíšením a siaha až k produktom z rokov 2006, 2009, 2012 a 2015, a k pridruženým produktom týkajúcim sa zmeny. Metóda tvorby a pracovný postup sú v súčasnosti pomerne stabilné, ale v porovnaní s predchádzajúcimi produktami sa zavádzajú 2 významné zmeny:1) vrstva stavu nepriepustnosti pre rok 2018 vylepší priestorové rozlíšenie z veľkosti pixela 20 m × 20 m na 10 m × 10 m v súlade s technologickým vývojom a zdokonaleniami;2) s cieľom poskytnúť dodatočnú hodnotu bude zahrnutý harmonizovaný produkt zástavby, ktorý vyvinulo Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (JRC) ako súčasť európskej mapy osídlenia a ktorý bude založený na snímkach Sentinel-2 a k dispozícii bude úplne harmonizovaný so zložkou nepriepustných plôch v rovnakom priestorovom rozlíšení 10 m × 10 m.
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka