Údaje o výzve na predloženie ponúk

La date limite de réception des offres a été prolongée jusqu’au 21/09/2018/. The time limit for receipt of tenders has been extended until 21/09/2018.
Názov:
Poskytovanie služieb v oblasti (viacodborového) lekárstva v Bruseli
Obstarávateľ:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Dátum zverejnenia v TED-e:
01/08/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
21/09/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
13
Oftalmológia
Pozri webovú stránku uvedenú v bode I.3.
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka