Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Externé poskytovanie služieb IT
Obstarávateľ:
European Parliament, DG Innovation and Technological support (ITEC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
04/08/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
20/09/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
10
Vývoj pevných cien mimo pracoviska pre nové projekty
Pozri časť A technických špecifikácií – časť 10 – Špecifikácia služieb.
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka