Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Technická podpora pri revízii kritérií environmentálnej značky EÚ (3 časti) Časť...
Obstarávateľ:
European Commission, Joint Research Centre - Seville (JRC-SVQ)
Dátum zverejnenia v TED-e:
03/08/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
18/09/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
2
Kritériá environmentálnej značky pre zmývateľné kozmetické výrobky
Technická podpora pri revízii kritérií environmentálnej značky EÚ pre zmývateľné kozmetické výrobky.
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka