Údaje o výzve na predloženie ponúk

In case of problems with eSubmission (submission of tenders) please contact helpdesk as soon as possible on +32 (0) 229 71063
Názov:
Správa údajov zo sledovania, analýza údajov geografického informačného systému, ...
Obstarávateľ:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
28/09/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
14/11/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
1
Správca údajov, dátový analytik, analytik správy údajov/informácií a analytik údajov geografického informačného systému
Očakávaná služba spočíva v poskytnutí jednotlivcov kvalifikovaných v príslušnej oblasti, ktorí budú pracovať pod dohľadom pracovníka ECDC a v úzkom kontakte s tímami ECDC pri poskytovaní správy údajov, analýz údajov a odborných znalostí týkajúcich sa správy údajov/informácií (vrátane geopriestorových údajov) ECDC a jeho zainteresovaným stranám.
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka