Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytovanie služieb v oblasti marketingového poradenstva a tvorby obsahu
Obstarávateľ:
European Investment Fund
Dátum zverejnenia v TED-e:
13/10/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
21/11/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
1
Služby filmovej tvorby v Luxembursku
Tvorba kreatívnych, pôsobivých a profesionálnych filmov, t. j. digitálnych súborov s vysokým rozlíšením (HD) obsahujúcich filmy a v prípade potreby aj hovorený komentár (voice-over), komentáre a/alebo titulky v rôznych jazykoch, ktoré sa majú natočiť na území Luxemburska, menovite ide o tieto filmy:– hrané filmy zobrazujúce skutočné alebo fiktívne konferencie v rámci Luxemburska,– filmy dokumentárneho štýlu v rámci Luxemburska.
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka