Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Prekladateľské služby do chorvátčiny, nemčiny, írčiny, poľštiny, rumunčiny a špa...
Obstarávateľ:
European Parliament, DG Translation
Dátum zverejnenia v TED-e:
06/11/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
07/12/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
2
FR – HR
Poskytovanie prekladateľských služieb jednojazyčných zdrojových jazykových dokumentov z francúzštiny do chorvátčiny. Odhadovaný objem strán, ktoré je potrebné preložiť, je 2 000 strán ročne.
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka