Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Výber bánk na vykonávanie platieb v rôznych menách EÚ (iné ako EUR)
Obstarávateľ:
European Commission, DG Budget (BUDG)
Dátum zverejnenia v TED-e:
13/12/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
25/01/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
6
Platby v BGN
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka