Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytovanie služieb v oblasti databázy adries, šírenia informácií a monitorovan...
Obstarávateľ:
European Environment Agency (EEA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
22/12/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
31/01/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
1
Služby v oblasti databázy adries a šírenia informácií
Udržiavanie databáz riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM – Customer Relationship Management) a systematické a včasné šírenie tlačených a elektronických výstupov EEA.
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka