Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Podpora politík v oblasti fluórovaných skleníkových plynov (4 časti)
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
29/12/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
25/02/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
3
Monitorovanie cien a postupného znižovania HFC
Všeobecným cieľom je analyzovať trhové a ekonomické aspekty ponuky a dopytu po HFC a alternatívnych technológiách na vnútorné použitie zo strany Generálneho riaditeľstva pre oblasť klímy, a to podporou monitorovania účinkov nariadenia (EÚ) č. 517/2014.Konkrétne ciele tohto obstarávania sú:— monitorovať a analyzovať vývoj trhu a cien HFC na svetovom trhu a trhu EÚ,— posúdiť fungovanie a dosah systému kvót,— analyzovať vplyv postupného znižovania HFC na inovácie v príslušných odvetviach,— posúdiť rozsah nezákonného obchodovania a identifikovať spoločnosti, ktoré nedodržiavajú pravidlá (ak je to možné).
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka