Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Práce na obnove rozhodovacej miestnosti vedľajšej budovy C Súdneho dvora Európsk...
Obstarávateľ:
Court of Justice of the European Union (CJEU)
Dátum zverejnenia v TED-e:
28/12/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
14/02/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
1
Realizácia konferenčného stola na mieru
Realizácia 2 konferenčných stolov so spojenou kapacitou 65 osôb a skrinkou na knihy v súlade s ustanoveniami priložených špecifikácií obstarávania a technických špecifikácií.
Cena