Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytovanie operačnej podpory týkajúcej sa dodržiavania predpisu „Spoznaj svojh...
Obstarávateľ:
European Investment Bank (EIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
31/01/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
29/03/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
2
Daňová analýza
V rámci časti č. 2 chce EIB vybrať viacerých poskytovateľov, ktorí podporia Riaditeľstvo pre riadenie a reštrukturalizáciu transakcií (TMR – Transactions Management and Restructurings Directorate) pri posudzovaní daňových otázok v rámci projektov, ktoré v súčasnosti monitoruje banka.Problémy môžu súvisieť s daňovými podvodmi, daňovými únikmi, vyhýbaním sa daniam, škodlivým daňovými postupmi a/alebo postupmi agresívneho daňového plánovania v kontexte iniciatív spustených Európskou komisiou v rámci balíka opatrení EÚ proti daňovým únikom (ATAP – Anti-Tax Avoidance Package) a prístupov prijatých organizáciami stanovujúcimi medzinárodné normy, ako je globálne fórum FATF a OECD („Daňové záležitosti“).V tomto kontexte hľadá oddelenie TMR/KYC externých odborníkov, ktorí pomôžu zamestnancom EIB analyzovať vplyv rôznych daňových otázok na monitorovanie prebiehajúcich projektov.
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka