Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
FL/TM19-BG
Obstarávateľ:
Translation Centre for the Bodies of the European Union (CDT)
Dátum zverejnenia v TED-e:
05/03/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
08/04/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
19
Preklad z rumunského jazyka do bulharského jazyka
Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie plánuje uzatvoriť rámcovú zmluvu na preklad štandardizovaných odborných textov v oblasti práv duševného vlastníctva z rumunského jazyka do bulharského jazyka.
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka