Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
FL/TM19-ES
Obstarávateľ:
Translation Centre for the Bodies of the European Union (CDT)
Dátum zverejnenia v TED-e:
05/03/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
08/04/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
14
Preklad z lotyšského jazyka do španielskeho jazyka
Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie plánuje uzatvoriť rámcovú zmluvu na preklad štandardizovaných odborných textov v oblasti práv duševného vlastníctva z lotyšského jazyka do španielskeho jazyka.
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka