Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Pilotný projekt o „pravidlách pôvodu“ pre databázu o prístupe na trh (MADB).
Obstarávateľ:
European Commission, DG Trade (TRADE)
Dátum zverejnenia v TED-e:
25/06/2014
Lehota na predkladanie ponúk:
13/08/2014
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
22
Južná Afrika
Časť 22 sa vypíše na poskytnutie údajov o „pravidlách pôvodu“ platných v Južnej Afrike, ktoré budú zahrnuté do databázy o prístupe na trh (MADB). Informácie budú dostupné uvedením 4-číselného alebo 6-číselného harmonizovaného systémového kódu výrobku alebo opisu tovarov. Databáza o prístupe na trh je dostupná na nasledujúcej adrese: http://madb.europa.eu
Nie je k dispozícii