Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Prekladateľské služby do bulharského, českého, dánskeho, holandského, anglického...
Obstarávateľ:
European Parliament, DG Translation
Dátum zverejnenia v TED-e:
18/03/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
16/04/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
5
Prekladateľské služby do angličtiny
Poskytovanie prekladateľských služieb jednojazyčných a viacjazyčných jazykových dokumentov z bulharského, chorvátskeho, českého, dánskeho, holandského, estónskeho, fínskeho, francúzskeho, nemeckého, gréckeho, maďarského, írskeho, talianskeho, lotyšského, litovského, maltského, poľského, portugalského, rumunského, slovenského, slovinského, španielskeho a švédskeho jazyka do anglického jazyka. Maximálny odhadovaný objem strán, ktoré je potrebné preložiť, je 18 000 strán ročne.
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka