Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Prekladateľské služby do bulharského, českého, dánskeho, holandského, anglického...
Obstarávateľ:
European Parliament, DG Translation
Dátum zverejnenia v TED-e:
18/03/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
16/04/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
8
Prekladateľské služby do francúzskeho jazyka
Poskytovanie prekladateľských služieb jednojazyčných a viacjazyčných jazykových dokumentov z bulharského, chorvátskeho, českého, dánskeho, holandského, anglického, estónskeho, fínskeho, nemeckého, gréckeho, maďarského, talianskeho, lotyšského, litovského, poľského, portugalského, rumunského, slovenského, slovinského, španielskeho a švédskeho jazyka do francúzskeho jazyka. Maximálny odhadovaný objem strán, ktoré je potrebné preložiť, je 32 500 strán ročne.
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka