Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Prekladateľské služby do bulharského, českého, dánskeho, holandského, anglického...
Obstarávateľ:
European Parliament, DG Translation
Dátum zverejnenia v TED-e:
18/03/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
16/04/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
11
Prekladateľské služby do írskeho jazyka
Poskytovanie prekladateľských služieb jednojazyčných zdrojových jazykových dokumentov z anglického, francúzskeho, nemeckého, talianskeho a španielskeho jazyka do írskeho jazyka. Maximálny odhadovaný objem strán, ktoré je potrebné preložiť, je 30 500 strán ročne.
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka