Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Koncesie na služby udržateľného spoločného stravovania v budovách Európskeh...
Obstarávateľ:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Dátum zverejnenia v TED-e:
12/03/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
Nie je k dispozícii
Stav:
Otvoriť
Informácie o časti
1
Stravovanie pre návštevníkov (reštaurácia pre návštevníkov, kaviareň interaktívneho múzea parlamentu) a bar pri rokovacej sále
Prevádzkovanie predajných miest:— reštaurácia pre návštevníkov (220 miest),— kaviareň v Parlamentáriu (96 miest),— bar pri rokovacej sále (260 miest),— činnosti spojené s podujatiami.Obrat tejto časti je v súčasnosti odhadovaný na 1 500 000 EUR ročne. Extrapolovaný priemer súčasných príjmov na celkové obdobie 7 rokov nie je zaručený a má informačný charakter pre účely predbežného odhadu rozsahu koncesnej zmluvy a bude do značnej miery závisieť od obchodných rozhodnutí budúceho koncesionára.
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka