Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Návrh a implementácia rozvojového rámca modrej ekonomiky
Obstarávateľ:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Dátum zverejnenia v TED-e:
19/03/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
26/04/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
1
Neudržateľné financovanie v modrom hospodárstve
Časť 1: „Neudržateľné financovanie v modrom hospodárstve: Odkiaľ pochádzajú peniaze?“
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka