Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Preskúmanie jazykového rešpektovania rodovej problematiky v angličtine a v akých...
Obstarávateľ:
European Institute for Gender Equality
Dátum zverejnenia v TED-e:
23/05/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
02/07/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
2
Preskúmanie jazykového rešpektovania rodovej problematiky v iných jazykoch EÚ, než je angličtina
Cieľom je podporiť EIGE prostredníctvom zabezpečenia jazykovej kvality pre publikácie alebo texty webových stránok v iných jazykoch, než je angličtina, a zabezpečiť, aby jazykové rešpektovanie rodovej problematiky v cieľovom jazyku zodpovedalo pôvodnému anglickému textu.
Najlepší pomer ceny a kvality
00 / LT
Additional CPV Supplementary CPV
73210000