Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Ekonomické a finančné databázy
Obstarávateľ:
European Securities and Markets Authority (ESMA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
03/06/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
03/07/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
3
Údaje o zapožičaní cenných papierov
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Najlepší pomer ceny a kvality
FR101