Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štatistické služby v oblasti rozširovania, susedskej a rozvojovej spolupráce
Obstarávateľ:
European Commission, DG EUROSTAT
Dátum zverejnenia v TED-e:
10/06/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
15/07/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
2
Zber, overovanie a šírenie údajov pre rozširovanie EÚ a krajiny v rámci európskej susedskej politiky
Ciele tohto obstarávania sú:— otestovať revidované štruktúry verejnej databázy Eurostatu (Eurobase) pre krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ, a prispôsobiť dotazníky revidovaným štruktúram,— zhromažďovať údaje a dopĺňať nimi domény Eurobase pre krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ,— posúdiť obsah existujúcich článkov publikácie „Statistics Explained“ (SE) s cieľom navrhnúť buď ich vymazanie, zlúčenie 2 alebo viacerých článkov SE, alebo ich aktualizáciu novými údajmi,— pridať nové články SE a— vytvoriť informačné hárky.
Najlepší pomer ceny a kvality
LU