Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štatistické služby v oblasti rozširovania, susedskej a rozvojovej spolupráce
Obstarávateľ:
European Commission, DG EUROSTAT
Dátum zverejnenia v TED-e:
10/06/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
15/07/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
3
Program odbornej prípravy v južných krajinách ESP
Hlavným cieľom tohto obstarávania je pomoc pri príprave a organizácii (vrátane všetkých logistických aspektov) kurzov odbornej prípravy pre južné krajiny ESP a tretie krajiny.
Najlepší pomer ceny a kvality
LU