Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytovanie a prístup k námorným údajom a informáciám na nekomerčné využitie
Obstarávateľ:
European Maritime Safety Agency
Dátum zverejnenia v TED-e:
18/07/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
21/08/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
3
Informácie o lodiach
Táto časť sa vzťahuje na produkty na mieru a prístup k aplikáciám súvisiacim s námornou dopravou, ktoré poskytujú informácie o činnostiach zásobovania lodí palivom a preprave tovaru po mori vrátane prepravy ropného nákladu (modul a. a b.).
Najlepší pomer ceny a kvality
00