Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytovanie služieb odbornej prípravy pre úrad EUIPO
Obstarávateľ:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Dátum zverejnenia v TED-e:
25/07/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
20/09/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
1
Duševné vlastníctvo.
Táto časť sa týka navrhovania a poskytovania vzdelávacích a školiacich aktivít v oblasti duševného vlastníctva pre zamestnancov úradu. Medzi tieto služby patrí poskytovanie školiteľov, školiacich materiálov a dokumentácie, príprava a analýza potrieb a dodatočných hodnotiacich správ. Hlavným účelom tejto časti je ponúknuť prednášky s vysokým akademickým štandardom týkajúcich sa rôznych tém legislatívy v oblasti duševného vlastníctva.
Najlepší pomer ceny a kvality
ES521