Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Bezpečnostné služby pre Európsku námornú bezpečnostnú agentúru a Európske monito...
Obstarávateľ:
European Maritime Safety Agency
Dátum zverejnenia v TED-e:
06/08/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
25/09/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
1
Bezpečnostné služby pre Európsku námornú bezpečnostnú agentúru
Súťaž je rozdelená na 2 časti a jej výsledkom bude pridelenie 2 samostatných zmlúv, 1 pre každú časť. Zmluva (rámcová zmluva na poskytovanie služieb) pre časť 1 sa podpíše medzi víťazným dodávateľom a EMSA. Obe časti musia byť pridelené tomu istému dodávateľovi, preto musia uchádzači predložiť ponuky pre časti 1 a 2.
Najlepší pomer ceny a kvality
PT17