Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Environmentálne účty
Obstarávateľ:
European Commission, DG EUROSTAT
Dátum zverejnenia v TED-e:
02/08/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
27/09/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
1
Podpora pre validáciu a rozvoj monetárnych environmentálnych účtov
Cieľom tejto výzvy na súťaž pre časť 1 je:— podporovať úrad Eurostat v procese zberu, validácie, doplňovania a odhadu oblasti štatistiky monetárnych environmentálnych účtov,— podporovať analýzu údajov, hodnotenie kvality a šírenie údajov pre oblasť štatistiky monetárnych environmentálnych účtov,— udržiavať, zlepšovať a prevádzkovať existujúce nástroje IT a vyvíjať a uplatňovať nové a účinnejšie, komplexnejšie a koherentnejšie nástroje IT, ktoré budú kompatibilné s IT prostredím úradu Eurostat, s cieľom vyplniť dotazníky zo strany krajín, kontrolovať údaje zo strany krajín a validovať, analyzovať a šíriť údaje zo strany úradu Eurostat,— podporovať metodický vývoj monetárnych environmentálnych účtov a vývoj nových zberov údajov v oblasti environmentálno-hospodárskych účtov úradu Eurostat.
Najlepší pomer ceny a kvality
LU