Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Environmentálne účty
Obstarávateľ:
European Commission, DG EUROSTAT
Dátum zverejnenia v TED-e:
02/08/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
27/09/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
5
Účtovníctvo druhotných surovín a odpadu
Cieľom tejto výzvy na predloženie ponúk v rámci časti 5 je vytvorenie účtov integrovaných materiálových tokov a účtov odpadov v celej EÚ vrátane tokov druhotných surovín, ako aj účtov aktív fyzických materiálov. Budú to jednorazové odhady ako štúdia uskutočniteľnosti pred zvážením pravidelnej prípravy (ktorá by nebola súčasťou tohto obstarávania).
Najlepší pomer ceny a kvality
LU