Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Dodávka kancelárskych stoličiek na kolieskach pre Súdny dvor Európskej únie
Obstarávateľ:
Court of Justice of the European Union (CJEU)
Dátum zverejnenia v TED-e:
31/07/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
26/09/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
2
Stoličky bez operadla na dynamické sedenie
Dodávka stoličiek bez operadla na dynamické sedenie.
Najnižšia cena
LU