Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Práce pre Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo
Obstarávateľ:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Dátum zverejnenia v TED-e:
14/10/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
27/11/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
1
Nové realizačné alebo rekonštrukčné práce
Rozsah služieb patriacich do časti 1 (nové realizačné alebo rekonštrukčné práce) je nasledovný:1) vecné vykonanie nových realizačných a/alebo rekonštrukčných prác, ktorých projektový rozpočet je v hodnote nad 60 000 EUR a najviac 750 000EUR (rozpočet na realizáciu zákazky), vychádzajúc z technickej dokumentácie k realizácii vrátane dodávky a inštalácie zariadení a všetkých materiálov, testovania a skúšania, využitia pracovných a stavebných metód, ktoré zaručujú dodržanie kvality, časových harmonogramov a cien stanovených v projektoch a/alebo technickej dokumentácii;2) uvedenie zariadení do prevádzky pri každej vykonanej práci alebo inštalácii;3) upratovanie a čistenie po vykonaní prác;4) dodanie dokumentácie existujúceho stavu objektov („as-built“ dokumentácia) spojenej s realizáciou prác alebo inštalácií;5) opravná údržba zariadení počas súvisiacej záručnej lehoty. Preventívna údržba bude povinne pridelená spoločnosti poskytujúcej EUIPO služby všeobecnej údržby, ako bude uvedené v zmluve;6) všetky technické, administratívne, organizačné a kontrolné činnosti potrebné na zaručenie kvality prác, realizovaných inštalácií a prevádzkových úprav.
Najlepší pomer ceny a kvality
ES521