Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Environmentálny výskum
Obstarávateľ:
European Union Aviation Safety Agency (EASA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
09/10/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
09/12/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
3
Rámcová zmluva o zmierňovaní vplyvov na životné prostredie – zvýšená schopnosť posudzovať politické opatrenia
Cieľom obstarávania je aktualizovať, vylepšiť a validovať modelovacie schopnosti AERO-MS tak, aby mohli podporovať hodnotenie nákladov a prínosov pre celý rad budúcich hodnotení politík. To zahŕňa schopnosť posudzovať rôzne možnosti environmentálnej politiky letectva založené na presnej charakterizácii leteckého priemyslu a schopnosť prepojenia s inými databázami a modelmi.
Najlepší pomer ceny a kvality
DEA23