Údaje o výzve na predloženie ponúk

Due to the present situation of confinement related to the Coronavirus pandemic , a public opening of tenders is not possible. The opening will take place on 16/04/2020 at 11:00 hrs as scheduled and the record automatically generated by the system will be sent to all tenderers after the closure of the opening session. For exceptional reasons the deadline of this Call for Tenders has been extended to 14/04/2020 12:00 - the new deadline will be published soon in eNotices.
Názov:
Rámcová zmluva týkajúca sa služieb hodnotenia, posúdenia vplyvu a súladu, podpor...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Dátum zverejnenia v TED-e:
04/02/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
14/04/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
1
Hodnotenie, posúdenie vplyvu a súvisiace služby týkajúce sa podpory politiky v oblasti politiky spravodlivosti a spotrebiteľov
Predmetom časti 1 sú tieto úlohy:— hodnotenia,— posúdenia vplyvu,— ďalšie štúdie na podporu politiky.Úlohy v rámci časti 1 sa môžu vzťahovať na legislatívne alebo nelegislatívne iniciatívy (vrátane delegovaných a vykonávacích aktov), ako aj na výdavkové programy. Štúdie na podporu politiky poskytnú najmä predpokladaný príspevok pre vývoj budúcich politík.
Najlepší pomer ceny a kvality
BE