Údaje o výzve na predloženie ponúk

Due to the present situation of confinement related to the Coronavirus pandemic , a public opening of tenders is not possible. The opening will take place on 16/04/2020 at 11:00 hrs as scheduled and the record automatically generated by the system will be sent to all tenderers after the closure of the opening session. For exceptional reasons the deadline of this Call for Tenders has been extended to 14/04/2020 12:00 - the new deadline will be published soon in eNotices.
Názov:
Rámcová zmluva týkajúca sa služieb hodnotenia, posúdenia vplyvu a súladu, podpor...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Dátum zverejnenia v TED-e:
04/02/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
14/04/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
3
Služby posúdenia súladu a právnych analýz v oblasti politiky spravodlivosti a spotrebiteľov
Úlohy v rámci tejto časti budú vo všeobecnosti pozostávať z podpory GR pre spravodlivosť prostredníctvom analýzy, posúdenia a hodnotenia právneho rámca, inštitucionálnych štruktúr a postupov na ochranu osobných údajov v skupine tretích krajín, konkrétnej tretej krajine alebo jej časti alebo medzinárodnej/regionálnej organizácii. Posúdenie tohto rámca sa uskutoční vo vzťahu k právnemu rámcu EÚ. Môže zahŕňať krajiny, ktoré majú jeden právny predpis o ochrane údajov, ako aj krajiny, ktoré majú komplexný rámec ochrany údajov (napr. nedávne sektorové právne predpisy alebo viacero právnych predpisov). Riešiť sa môžu prenosy údajov ako na obchodné účely, tak aj na účely presadzovania práva. Štúdia môže zahŕňať posúdenie podmienok prístupu vlády na účely presadzovania práva/národnej bezpečnosti.
Najlepší pomer ceny a kvality
BE1